Prijem ambasadora SFRJ u SR Nema?koj, Budimira Lon?ara