Sve?ani ispra?aj na batajni?kom aerodromu prilikom odlaska u posetu SR Nema?koj