Poseta SR Nema?koj: polaganje venca na spomen plo?u ?rtvama rata i tiranije u parku Hofgarten u Bonu