Ispraćaj na Beogradskoj železničkoj stanici sa članovima Sovjetske delegacije