Poseta SR Nema?koj: susret sa ?lanovima jugoslovenske fudbalske reprezentacije koja u?estvuje na Svetskom prvenstvu u SR Nema?koj