Poseta SR Nema?koj: upisivanje u knijgu Predsedni?tva vlade u palati "Vestfalija" u Dizeldorfu