Poseta SR Nema?koj: ru?ak koji je priredio predsednik vlade Severne Rajne-Vestfalije N. Kin u Dizeldorfu