Poseta SR Nema?koj: odlazak iz palate u Dizeldorfu