Poseta SR Nemačkoj: odlazak sa broda, posle vožnje po Hamburškoj luci