Poseta SR Nemačkoj: ručak koji je priredio predsednik Peter Šulc u zgradi Gradske većnice u Hamburgu