Sve?ani prijem u prostorijama Izvr?nog ve?a NR Srbije koji je priredio sovjetski ambasador, u ?ast posete Sovjetske delegacije