Poseta Rumuniji: sve?ana ve?era u ?ast predsednika N. ?au?eskua i supruge u vili predsednika ?au?eskua u turisti?kom naselju Neptun