Odlazak avionom za Zagreb sa batajni?kog aerodroma