Na svečanoj predstavi u Narodnom pozorištu, sa premijerom U Nuom