Poseta Danskoj: dolazak u rezidenciju tokom boravka u Danskoj - dvorac Fredensborg