Prijem delegacije oru?anih snaga SFRJ u Beloj vili, povodom Dana armije: grupna fotografija