Poseta palati "Beogra?anka: razgovor sa politi?kim aktivom grada Beograda u salonu