Prva sednica novoizabranog Saveta federacije: dolazak u Saveznu skup?tinu i pred po?etak sednice