Prva sednica novoizabranog Saveta federacije: odlazak iz Savezne skup?tine