Poseta Urho Kekonena: ru?ak sa predsednikom Urhom Kekonenom u vili "Koprivnica"