Razgovor sa predstavnicima op?tine Livno u hotelu "Dinara"