Razgovor sa predstavnicima opštine Livno u hotelu "Dinara"