Poseta premijera Indije Nehrua: konferencije za ?tampu