Poseta premijera Indije Nehrua: opro?tajna ve?era u Beloj vili i predaja poklona