Poseta predsednika Suharta: ru?ak koji je u ?ast Jovanke Broz i Siti Hartine priredila Lidija ?entjurc