Sve?ana ve?era koju je priredio Suharto, u ?ast predsednika Tita, u vili "Brionka": umetni?ki program