Ispra?aj prvog sekretara CK MNRP i predsednika Prezidijuma Velikog narodnog hurala Jumd?agina Cedenbala i njegove supruge, Anastasije Filatove, sa Briona