Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji u Helsinkiju: na terasi rezidencije u Helsinkiju