Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji u Helsinkiju: poseta predsedniku Urhu Kekonenu