Dolazak ?efova delegacija u dvoranu "Finlandija" na Evropsku konferenciju o bezbednosti i saradnji: predsednik Vlade Holandije Jop den Ojl