Ve?era koju je priredio predsednik Finske Urho Kekonen, u Predsedni?koj palati, za ?efove delegacija na Evropskoj konferenciji o bezbednosti i saradnji