Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji u Helsinkiju: nastavak rada Konferencije