Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji u Helsinkiju: ispraćaj na aerodromu u Helsinkiju