Susret sa predstavnicima op?tine Vinkovci u Plavom vozu, prilikom kratkog zadr?avanja u Vinkovcima na putu za Zagreb