Sve?ana sednica Skup?tine i dru?tveno-politi?kih organizacija Zagreba u koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski"