Prijem saveznog sekretara za narodnu odbranu Nikole Ljubi?i?a i grupe generala u Beloj vili: grupna fotografija