Poseta Franciska da Ko?te Gome?a, predsednika Portugalije: u Starom dvoru sa Franciskom da Ko?tom Gome?om i njegovom suprugom