Sve?ani prijem u ?ast predsednika Portugalije Franciska da Ko?te Gome?a i njegove supruge u SIV-u: dolazak