Poseta valjaonici bakra "Slobodan Penezi? Krcun" (koja slavi 25 godina samoupravljanja i po?etak redovne proizvodnje nove fabrike aluminijuma): dolazak