Prvi prijem političkog predstavnika Austrije dr. Karla Brauniasa