Jovanka Broz na otvaranju de?jeg sela "Dr. Milorad Pavlovi?" u Sremskoj Kamenici