Poseta industriji ma?ina i motora "Pobeda" u Petrovaradinu: odlazak