Na predstavi Oratorijuma Nikole Hercigonje "Jama" u Srpskom narodnom pozori?tu u Novom Sadu: dolazak u zgradu SNP-a