Povratak na Brione i na filmskoj predstavi u Beloj vili sa grčkim kraljevskim parom