Prijem na Brionima delegacije Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, na ?elu sa Nikolom Ljubi?i?em, povodom Dana armije: prijem poklona