Prijem na Brionima delegacije Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu povodom Dana armije, na ?elu sa Nikolom Ljubi?i?em: odlazak