Prijem predsednika Skup?tine op?tine Herceg Novi, Petra Stijep?i?a, u vili "Borovka" u Kuparima