Prijem akreditiva od sovjetskog ambasadora Nikolaja Pavlovi?a Firjubina