Prijem akreditiva od sovjetskog ambasadora Nikolaja Pavloviča Firjubina