Poseta Venecueli: Jovanka Broz i gospo?a Perez u poseti de?ijem vrti?u "La dolorita" u Karakasu