Na putu za Beograd: odmor u dvorcu kod ?ortanovaca