Na sve?anom ru?ku i s grupom istaknutih graditelja hidrocentrale u Zvorniku